B.H.Kristiansen

2019

Noen av de beste jeg fikk til av type tradisjonelle motiv. Selv om redskapene var der ble de aldri fotorealistiske verk, til det grep spontaniteten inn for mye. De fleste av motivene gjengitt her ble solgt eller var en god stund på utstilling, noe som medførte at jeg fikk vist de frem litt mer. Motivene sprang mellom landskap og bymotiv, samt personer-i-miljø.