Kortgarden

Motiv fra Kortgarden på Kleive/Molde.

Bekymret

Portrett som skal fange en følelse mer enn noe annet.

Sommer i Lillehammer

Malt etter en sommerferie i Lillehammer.

Rødt tak

Motiv fra Farstadsanden, Romsdal.

Høyfjell

Forsøk på fjellmotiv, malt etter foto.

Skogstien2

Motiv fra foto.

Skogbunn

Motiv fra amerikansk skogbunn.

Gangbroen

Motiv fra oslo-marka.

Refleksjoner

Motiv fra foto.

Kortgarden3

Nok et motiv fra Kortgarden.

Lars

Lars i en alder av 7 år.

Kortgarden

Bekymret

Sommer i Lillehammer

Rødt tak

Høyfjell

Skogstien2

Skogbunn

Gangbroen

Refleksjoner

Kortgarden3

Lars